دیستومتر لیزری S2 مایلسی با برد ۴۰ متر

تماس بگیرید

موجود

امکانات : اندازه گیری پیوسته،اندازه گیری حداقل/حداکثر،اندازه گیری مساحت، اندازه گیری حجم، تابع فیثاغورث ۲ نقطه ای، تابع فیثاغورث ۳ نقطه ای،جمع/تفریق طراحی خوش دست این متر به همراه دقت بالای آن، از این متر یک ابزار ایده آل جهت امور طراحی داخلی، کارهای برقی ساختمان، سازندگان ساختمان، کارهای چوب و سنگ و نماهای ساختمان ها و … می باشد.

سنجش

دیستومتر لیزری S2 مایلسی با برد ۴۰ متر

امکانات : اندازه گیری پیوسته،اندازه گیری حداقل/حداکثر،اندازه گیری مساحت، اندازه گیری حجم، تابع فیثاغورث ۲ نقطه ای، تابع فیثاغورث ۳ نقطه ای،جمع/تفریق طراحی خوش دست این متر به همراه دقت بالای آن، از این متر یک ابزار ایده آل جهت امور طراحی داخلی، کارهای برقی ساختمان، سازندگان ساختمان، کارهای چوب و سنگ و نماهای ساختمان ها و … می باشد.

منو اصلی

Placeholder

دیستومتر لیزری S2 مایلسی با برد ۴۰ متر