تئودولیت مکانیکی T1 ساخت کارخانه WILD سوئیس

تماس بگیرید

موجود

مناسب برای مقاصد نقشه برداری شامل کنترل شاقولی ستون ها – پیاده سازی امتداد یک محور – قرائت دقیق کوپل زوایا در پروژه های مانیتورینگ – مقاصد آموزشی و … 

دارای کمپانساتور اتوماتیک  با دقت ۲۰ ثانیه


قیمت : از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ای ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ با توجه به سال ساخت و تمیزی دستگاه متغیر می باشد.

سنجش

مناسب برای مقاصد نقشه برداری شامل کنترل شاقولی ستون ها – پیاده سازی امتداد یک محور – قرائت دقیق کوپل زوایا در پروژه های مانیتورینگ – مقاصد آموزشی و … 

دارای کمپانساتور اتوماتیک  با دقت ۲۰ ثانیه


قیمت : از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ای ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ با توجه به سال ساخت و تمیزی دستگاه متغیر می باشد.

دانلود کاتالوگ

منو اصلی

تصویر تئودولیت مکانیکی T1 ساخت کارخانه WILD سوئیس

تئودولیت مکانیکی T1 ساخت کارخانه WILD سوئیس