تئودولیت دیجیتال CIVIL مدل CDT05

تماس بگیرید

موجود

تئودولیت دیجیتال CIVIL کارکرده مدل CDT05تلسکوپ با درشتنمایی ۳۰ برابر  با دقت ۵ ثانیه، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۵  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری و اپتیکی ، بسیار تمیز و کم کارکرد.مناسب جهت شاقولی ستون ها امتدا و انتقال خطوط نیرو و…

سنجش

تئودولیت دیجیتال CIVIL کارکرده مدل CDT05تلسکوپ با درشتنمایی ۳۰ برابر  با دقت ۵ ثانیه، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۵  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری و اپتیکی ، بسیار تمیز و کم کارکرد.مناسب جهت شاقولی ستون ها امتدا و انتقال خطوط نیرو و…

منو اصلی

تئودولیت دیجیتال CIVIL مدل CDT05