درباره همایش:

سازمان نقشه‌برداری‌ کشور به‌عنوان سازمان ملی متولی تهیه و تولید نقشه و اطلاعات‌مکانی و مرجع اصلی سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی‌های کلان در این حوزه، در راستای اهداف و وظایف خود به اشاعه فرهنگ پژوهش در زمینه علوم مهندسی نقشه‌برداری مبادرت ورزیده و برگزاری همایش‌های سالانه ژئوماتیک یکی از فعالیت‌های مهم در این راستا بوده‌است. این همایش‌ها از سال ۱۳۷۳ با عنوان همایش سیستم‌های اطلاعات‌جغرافیایی  (GIS) و در سال ۱۳۷۸ با عنوان همایش نقشه‌برداری و از سال ۱۳۷۹ با عنوان همایش ژئوماتیک، فرصتی برای گردهمایی، تبادل‌نظر و ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش‌های متخصصان رشته مهندسی نقشه‌برداری به‌وجود آورده‌است و از ابتدا تاکنون هر‌ساله با همت متخصصان، دانشگاهیان، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی و مهندسین مشاور نقشه و اطلاعات‌مکانی با راهبری سازمان نقشه‌برداری بعنوان متولی برگزار می‌شود.

سال ۹۵ نیز به فضل پروردگار برگزاری بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک را شاهد خواهیم‌بود.

محورهای همایش:

ژئودزی

فتوگرامتری

سنجش از دور

سیستمهای اطلاعات مکانی

کارتوگرافی

هیدروگرافی

کاربردهای نقشه برداری در:

v     برنامه‌ریزی و رصد توسعه

v     آمایش سرزمین

v     محیط‌‌زیست و منابع طبیعی

v     مدیریت بحران و ریسک

v     حوادث غیرمترقبه

v     اقیانوس‌شناسی

v     هواشناسی

v     حمل و نقل و ترافیک

v     کاداستر

v     رفتارسنجی پوسته

v     صنعت

v     اقتصاد


مسئول اجرائی همایش: مریم داداشی

رابط دبیر همایش: معصومه احسنی

دبیرخانه: سکینه حلاج

مسئول دبیران کارگروه‌های کاربردی: علیرضا پیرمرادی

مسئول هماهنگی سخنرانان کلیدی و کارگاه‌های آموزشی: شمس‌الملوک علی آبادی

مسئول ثبت نام: بیتا کهنسال جورشری، مجتبی حمیدی بهشتی


دبیر همایش
 
 دکتر مرتضی صدیقی
تلفن:
۶۶۰۷۱۰۰۱-۷
 داخلی ۲۳۲۲
رایانامه:
 Sedighi@ncc.org.ir