دو ماهواره سامانه گالیله با همکاری روسیه از خاک فرانسه پرتاب شد

روسیه دو ماهواره جهت یاب اروپایی ویژه سامانه گالیله را از گویان در اراضی ماورای بحار فرانسه به فضا پرتاب کرد.

روز جمعه  تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱  به وقت ایران فرانسه موفق شد بوسیله موشک سایوز روسی نهمین و دهمین ماهواره های گالیله را به فضا فرستاده و در مدار قرار دهد.به این ترتیب ماهواره های فعال این سیستم هم اکنون به ۱۲ ماهواره رسیده که از این تعداد ۶ ماهواره در ۹ ماه اخیر پرتاب شده اند.

سیستم گالیله شامل ۳۰ ماهواره است که تا سال ۲۰۲۰ باید وارد عمل شوند.اتحادیه اروپا به ترتیب در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ دو ماهواره آزمایشی این پروژه به نامهای Giove B و Giove A یا Astrium را به منظور آزمایش سیستمهای ماهواره ای در مدار قرار داده بود.۴ ماهواره اعتبار سنجی IOV نیز طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در سیستم گالیله قرار گرفته و ۸ ماهواره دیگر این سامانه نیز با قابلیت عملکردکامل FOC طی سالهای ۲۰۱۴ تا امروز وارد این سامانه شده که این دو ماهواره نیز شامل همین گروه ماهواره ها می باشد.

برنامه بعدی آژانس فضایی اروپا به کارگیری موشک آریان ۵ برای پرتاب همزمان ۴ ماهواره در مدار می باشد که پیش بینی میشود این فرایند تا پایان سال ۲۰۱۸ به طول بینجامد.
سامانه مکان یاب گالیله دارای یک سرویس پایه (Open Service)، یک سرویس دولتی (Public Related Service) و یک سرویس جستجو و نجات (Search and Rescue Service) می باشد و گفته میشود محدودیت های gps در آن وجود ندارد.

منو اصلی